Bài 4 hóa 11 trang 22

     

Giải bài xích tập trang 22 bài bác 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản nghịch ứng hiệp thương ion vào dung dịch những chất điện li Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau ...

Bạn đang xem: Bài 4 hóa 11 trang 22

Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 4 trang 22

Bài 1 trang 22 sgk hóa học 11

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình năng lượng điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li dạng hình bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li mẫu mã axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk hóa học 11

Một dung dịch tất cả = 0,01 OM. Tính với pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính tuyệt kiềm ? Hãy cho thấy thêm màu của quỳ tím trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 cùng = 1,0 . 10-12 M.

Môi ngôi trường axit. Quỳ tất cả màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch tất cả pH = 9,0. Tính nồng độ mol của những ion H+ với OH- trong dung dịch. Hãy cho biết thêm màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Xem thêm: 10+ Cách Điều Trị Táo Bón Tại Nhà Bằng Thảo Dược Dân Gian Hiệu Quả Bất Ngờ

Hướng dẫn giải:

Môi trường kiểm. Trong hỗn hợp kiềm thì phenolphtalein gồm màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk hóa học 11

Viết những phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp chất sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn gàng :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không tồn tại phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk hóa học 11

Phản ứng thương lượng ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi

A. Các chất làm phản ứng buộc phải là hồ hết chất dễ tan.

B. Những chất phản nghịch ứng cần là các chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một trong những ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm sút nồng độ ion của chúng

D. Làm phản ứng không hẳn là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một số ion vào dung dịch kết hợp được cùng nhau làm bớt nồng độ ion của chúng.

Xem thêm: Gãy Xương Cánh Tay: Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

Bài 6 trang 23 sgk chất hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo thành thành vào dung dịch bởi cặp chất nào tiếp sau đây ?


*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Bài 7 trang 23 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của bội nghịch ứng bàn bạc ion trong dung dịch tạo nên thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).