BỆNH VIỆN DA LIỄU TP

     

* Giờ thao tác hành chánh: SÁNG: 7g - 11g CHIỀU: 12g - 4g00


phòng thứ 2 sản phẩm công nghệ 3 máy 4 máy 5 sản phẩm công nghệ 6 sáng Chiều sáng sủa Chiều sáng sủa Chiều sáng Chiều sáng sủa Chiều thương mại dịch vụ 01 thương mại & dịch vụ 02 thương mại & dịch vụ 03 dịch vụ thương mại 04 thương mại dịch vụ 05 thương mại dịch vụ 06 dịch vụ thương mại 07 thương mại dịch vụ 08 dịch vụ thương mại 09 thẩm mỹ da thẩm mỹ da thẩm mỹ và làm đẹp da 009 015 căn bệnh da nặng nề - BHYT 013 - BHYT 012 - BHYT trẻ em 010 014 017 018 018 thương mại & dịch vụ 10 dịch vụ 11 P.111 - VIP - nam khoa Trại-LS3 VIP_1 VIP_2 VIP_3 P.219-Phụ khoa P.220-DV-Phụ khoa ĐỐT ĐIỆN 217 DỊCH VỤ LS3 VIP_4 P.113 - DV - nam khoa 115 116 117 118 P.112 - phái mạnh khoa P.221-VIP-Phụ khoa
Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2
Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Võ Thanh Phương Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi mạnh dạn Hà Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi dạn dĩ Hà
Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Trần Duy Cường Bs.BS LS1 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Minh Dũng
Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS P.CĐT Bs.Ngoại Phong Bs.QLCL Bs.BS LS3 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.CNK Bs.TMD Bs.Trần Duy Cường
Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.BS P.KHTH Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn
Bs.TMD Bs.BS LS1 Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phan Minh Đoàn Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.TMD Bs.Phạm Thị Kim Ngọc
Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Bá Tòng Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Bá Tòng
Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Dương Lê Trung Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trần Duy Cường Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Dương Lê Trung
Bs.Lê Thảo Hiền Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Dương Lê Trung Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Võ Thanh Phương Bs.Võ Thanh Phương Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
Bs.Bùi mạnh dạn Hà Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi bạo phổi Hà Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Dương Lê Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Dương Lê Trung
Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi to gan lớn mật Hà Bs.Bùi to gan lớn mật Hà Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi to gan lớn mật Hà Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Trần Kim Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh
Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em
Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trương Lê Đạo Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phan Minh Đoàn
Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Huy Lân
Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi cố gắng Minh Lợi Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.BS BM PNT Bs.Bùi cụ Minh Lợi
Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh