MÃ BỆNH ICD 10 EXCEL

     Bạn đang xem: Mã bệnh icd 10 excel

Quyết định về việc ban hành bộ mã hạng mục dùng chung áp dụng trong cai quản khám bệnh, chữa bệnh dịch và thanh toán giao dịch BHYT (phiên bạn dạng số 6)

Tài liệu tham khảo:


*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Hãy Cho Biết Phát Biểu Nào Sau Đây Về Ram Là Sai, Phát Biểu Nào Sau Đây Về Ram Là Đúng

*
*Xem thêm: Cách Xử Lý Khi Điện Thoại Bị Nhiễm Virus, Cách Xử Lý Điện Thoại Bị Hack/Nhiễm Virus

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*